Đã đóng

SEO my Website (PAY ONLY WHEN THE SITE IS RANKED)

Dự án này đã được trao cho RielTech007 với giá $128 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

My Website: [url removed, login to view]

I am looking for SEO Freelancer utilizes the practice of search engine optimization to increase the amount of visitors and rank below keywords.

Coupon Codes

Promo Codes

Discount Codes

Discount Coupons

Free Promotional Codes

Online Shopping Coupons

Discount Coupon Code

YOU WILL GET PAID AFTER THE SITE IS RANKED

I will create multiple milestone for this project.

1st milestone: Top 20 - 10%

2nd milestone: Top 10 - 40%

3rd milestone: Top 3 - 50%

Black hat SEO or Grey hat methods will not be accepted nor paid for. We have the right to reject your work that do not comply with the Goolge Guidelines.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online