Đã đóng

SEO my Website (PAY ONLY WHEN THE SITE IS RANKED)

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $444 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

My Website: [url removed, login to view]

I am looking for SEO service provider utilizes the practice of search engine optimization to increase the amount of visitors and rank below keywords.

Keywords:

Neckties

Skinny Ties

Bow Ties

Mens Socks

Cufflinks

Pocket Square

Tie Bars

Tie Clips

You would need to submit some info about you, how long it will take to start see some results, examples and your action plan.

**************************************************************

YOU WILL GET PAID AFTER THE SITE IS RANKED

I will create multiple milestone for this project.

1st milestone: Top 20 - 10%

2nd milestone: Top 10 - 40%

3rd milestone: Top 3 - 50%

4th milestone: Top 1 - additional 30%

**************************************************************

CHAT me if you have read the milestone method.

I will not reward ppl without CHAT

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online