Đã đóng

Marketing plan for my business

Dự án này đã được trao cho gregorybair với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need a freelancer who can develop a marketing plan for my business and implement it.

I need some help with selling something. I have an online English as a Second Language ONLINE (ESL) company which needs to grow its client base as soon as possible. We need to to attract more internet traction and get new students signed up. The service being sold is an educational service (Customized Live Online ESL Classes for specific purposes). Classes will be taught by a live teacher to busy non-English Speakers using Zoom or Skype and Schoology from the comfort of their office or home. Need help with SEO, Scheduling, New Clients and growing the business into a full time operation.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online