SEO my Website [looking for full time seo experts individuals not company]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

looking for a seo expert to work full time for me on monthly basis, i am looking to pay INR 3000 per week, willing to hear from someone who can do expert keyword analysis along with on page and off page seo. Freelancer will need to work 8 hours a day six days a week, there will be a desktop monitoring app to monitor the work, only individuals bid, companies please avoid as i will reject your bid

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online