Đã đóng

SEO my Website [looking for full time seo experts individuals not company]

Dự án này đã được trao cho mengishikha123 với giá ₹13888 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

looking for a seo expert to work full time for me on monthly basis, i am looking to pay INR 3000 per week, willing to hear from someone who can do expert keyword analysis along with on page and off page seo. Freelancer will need to work 8 hours a day six days a week, there will be a desktop monitoring app to monitor the work, only individuals bid, companies please avoid as i will reject your bid

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online