Đã đóng

SEO for ETSY shop

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £106 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I need someone to go through my listings and make them so they can be found more easily on ETSY changing titles, tags and keywords where needed. There are roughly 100 listings that will need to be inproved.

I need you to explain to me what it is you can do to improve my listings as i am an artist, not an SEO specialist. Please don't reply with a template message as this will be ignored. I need to know how you can help me with my ETSY listings getting seen and how much it will cost,

Thanks you

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online