SEO for 5 local USA Businesses

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 58

Mô Tả Dự Án

I have 5 clients who are local small USA businesses who I need SEO done for.

I need someone who can work on the SEO, get their online presence cleaned up and get them found higher up on Google.

This job is to do local seo for 5 small businesses and get them found for up to 10 keywords/locations each

To Be considered for this job you MUST send us ALL of the below..

1. Links and keywords of other USA local businesses you did SEO for.

2. What you will be doing for this SEO

3. Your Price for working on all 5 accounts

If you dont send us what we asked for we will delete your bid right away.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online