SEO for a new online e commerce start up

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 96

Mô Tả Dự Án

Hello,

We require an SEO specialist to conduct an on-page SEO optimization for our new online e commerce project (The project is launching in around 30 days). Right candidate will then move on to providing off-pahe SEO work for this project and our other online stores.

We are a small company without a corporate budget hence why we are here.

So anyone interested please get in touch to discuss this further.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online