Đã đóng

SEO for a new online e commerce start up

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £101 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

Hello,

We require an SEO specialist to conduct an on-page SEO optimization for our new online e commerce project (The project is launching in around 30 days). Right candidate will then move on to providing off-pahe SEO work for this project and our other online stores.

We are a small company without a corporate budget hence why we are here.

So anyone interested please get in touch to discuss this further.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online