Đã đóng

SEO optimization required for a website.

Dự án này đã được trao cho mikehurley với giá £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

We have a client that we have developer an e-commerce web store (custom coded) which is lacking on certain keywords. We need all the metas, alt images etc etc updated with keywords as well as on overall SEO optimization. The main keywords we are looking to get are as follows:

Low vision, Visually impaired, Blind, Partially sighted, Talking products, Audible products, Easy to see products, Aids for the blind, Low vision aids, Low vision products, Dementia.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online