Đã đóng

SEO project for a gambling company

Dự án này đã nhận được 102 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $319 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

I would like to improve the organic rankings for my Australian based gambling site.

I was thinking to build a mini-site for SEO such as williamhill dot com dot au/betting/

I would supply the content and you would optimize it for SEO. Then I would upload it perhaps on a wordpress CMS.

Link building would also need to be done.

If you have other ideas for how best to improve organic rankings please mention them in private chat.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online