Còn mở

Sales and Marketing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $498 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need some help with internet marketing. Hi

We have an insurance business and we need to make sure we are on page 1 for certain keywords.

We also need a 2 page landing page to be created with our guidelines

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online