Sales and Marketing

Đã Đóng

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp5129629 cho công việc này

egga4517

A proposal has not yet been provided

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
widyadestiana

Halo, saya Widya. Saya saat ini tidak bekerja full time. Saya pernah mempunyai usaha online shop. Jadi saya memahami bagaimana penjualan sebagai online shop. Terima kasih.

Rp4277777 IDR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0