Đã Đóng

Sales and Marketing

Membantu saya dengan pemasaran internet Saya sebagai penjual baju

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: internet marketing sales generation, internet marketing sales, internet marketing sales executive, internet marketing sales person, direct marketing sales letter, marketing sales flyer, direct marketing sales commision, internet marketing sales letter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14068328

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp5129629 cho công việc này

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
widyadestiana

Halo, saya Widya. Saya saat ini tidak bekerja full time. Saya pernah mempunyai usaha online shop. Jadi saya memahami bagaimana penjualan sebagai online shop. Terima kasih.

Rp4277777 IDR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
egga4517

A proposal has not yet been provided

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0