Đã Đóng

Sales and Marketing

Membantu saya dengan pemasaran internet Menjadi seller atau semacam nya

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: internet marketing sales generation, tahapan2 menjadi internet marketing, internet marketing sales, internet marketing sales executive, internet marketing sales person, direct marketing sales commision, internet marketing sales letter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14681941

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp250000 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 1000 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kinzakhalid60

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mamakoe

Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0