Đã đóng

Sales for My E-book

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

PLEASE READ THIS CAREFULLY!! READ THE POST BELOW AND IF YOU CAN DO IT THEN APPLY ( ESPECIALLY BRINGING IN HUGE SALES: I'm looking for someone who has huge legitimate lists in tons of different niches. Along with other niches, I'm also looking for self-help niche as well to help gain massive sales for my e-workbook on self-esteem. You must be able to send my email to your list yourself. LISTS MUST BE ACTIVE. I'M LOOKING FOR HUGE SALES.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online