Đã đóng

Sell Data of german Companies (Companiename, Adress, Tel, Fax,...) -- 2

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a list of 639875 german Companies with Companyname, Adress, Tel, Fax, Homepage and minimum one up to three descriptions of what the Company is doing.

130975 of the Companies have an Email Adress too.

I'm searching for someone who have the connection to sell this Data. You will get the Data and you can sell it as often you and you will get a Bonus of your bidden price here for the first sold Dataset. But you have to tell me where and how you have sold the data.

Write a description why i should choose you.

The Dataset is in a CSV List. A small Example of the List is attached here.

Minimum price of one single Dataset of one Company is 0,05 cent.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online