Đã đóng

Sell something for me

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹44815 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I am looking for someone who can sell my custom build website project. This project is a hard work of 4 month. Its completely custom build.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online