Đã đóng

Sell something for me

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $333386 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$26 - $1000000 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

PLEASE READ THE DESCRIPTION BELOW:

I have a property portal and need customers list their property on my website. You will find holiday home owners and get them to advertise on my website. Once they complete the advertising you will receive 10% commission which is $26 per listing. I need to build the site to 4,000 listing within 12 months.

Please describe if you can do this and example of any sales or affiliate work you have completed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online