Đã đóng

Sell something for me

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We just got a new screen printing (t-shirts) facility, we already have sales volume but we need to grow sales and clients for apparel products. we can pay commission for the sales. we are breaking the market price and we are able to compete aggressively. also we are thinking to pay only high commissions. this is a great commission based business.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online