Đã đóng

Sell something for me

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $34 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need some one to get consistant sales on my website and promote [url removed, login to view] as well as get affiliate marketers to sign up with my affiliate program to keep sales consistant affilates must not just sign up but get sales i will be able to track the progress of each affiliate and affiliates can monitor their progress as well via their account affiliates will get 10 percent of every sale i do not need seo i have someone working on that already

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online