Còn mở

Sell something for me

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $422 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I`m in search of a marketer or sales personnel or advertising agent who can sell my product for [url removed, login to view] back to me if you are capable.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online