Đã đóng

Simply Keyword check $[url removed, login to view] job for New Freelancer

Dự án này đã được trao cho AshaMony9 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Search for the keyword in google, Click video, then click "Freelancer Live chat support" by USA News, ! See the video full then you'll get your paid.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online