Đã đóng

Social Media Marketing

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $135 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

We are an Irish fitness equipment company who would like to increase our Facebook following. We currently have 1500 likes but we feel as if we should have a lot more. We need someone who is fluent in English and who has a history in social media marketing. We will be looking for evidence of previous work.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online