Đã đóng

Suggest me a domain name and links structure

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have a niche (2 words) and need someone who can use software (marketing ninja, domainscope, etc) to check and suggest me right domain to buy in terms of most searches. Then I would like to know right website links structure to best fit SEO requirements.

It is important project for me so please don't bid unless you are really sure you know all info. Thanks

Very easy work that can be done instantly.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online