Đã đóng

Targeted downloads and installs xxx app

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Looking for freelancer that will help me by bringing targeted US&UK people to download and install free desktop striptease app for windows/mac [url removed, login to view] task will be to secure 1000 legit downloads and installs from real people from US & UK.I am looking only for real downloads,so if you are planing to use proxy,vpn or other black hack methods,don't bid!This is long term job,if you do it good now,you will be hired again.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online