Đã đóng

Technology Startup List 5000 U.S.

Dự án này đã được trao cho abupabuya với giá $40 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $100 CAD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We are looking for 5000 Technology Startup U.S. company List. (U.S. only)

The list must include Company Name

Decision maker's full name

Decision Makers company e-mail address

( No: info@, admin@, Gmail, Hotmail, Yahoo mail addresses)

The list need to built recently ( 2016 or 2017 ) to minimize bounce ratio

Bid requirements: You are bidding to provide 5000 e-mail contact list from U.S. Technology Startup Companies.

Please read project detail prior to placing your bid.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online