Đã đóng

Wanted: Dutch Female Facebook Users for Market Observation

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €352 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello,

for a competitor observation of Dutch Fitness Clubs we need Dutch Facebook users (female) who can Like Fanpages of Fitness-Clubs and then take screenshot of their ads. We can pay you a compensation of 100 € per month fix, plus 8 € for each screenshot of a different competitors ad.

To all people who are not Dutch and Female: If you have a way to get the same content as a user, let me know how precisely and we can talk.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online