Còn mở

Web Promotion - Backlinks - Guest Post

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $52 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I am promoting a webpage about gift ideas for coworkers: [url removed, login to view]

I'm looking for backlinks from other established websites, promotion on social media, and any other white hat opportunities. For guest posting you will need to write the post as well as get it published with a link back to the webpage above.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online