Còn mở

Wordpress SEO BAIDU and Google for our small website

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €88 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

[url removed, login to view] (still under construction, we translate it right now to german, english and chinese)

Hello, four our small german based consulting startup we are building a small website in Wordpress (The7 theme template). The main goal of the website is to reach Chinese and find new clients AND to show German clients we are existing.

Therefore we like to optimize it for BAIDU and Google

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online