Đã đóng

ajustes de seo, optimizacion para motores de busqueda, agregar etiquetas en fotos y pagina

Dự án này đã được trao cho SEOsquares với giá $2105 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Tengo dos paginas web diseñadas en weebly pero me falta optimizar y ajustar seo y todo lo que debe hacerse para los buscadores encuentren mi pagina y este bien posicionada. También me falta todo lo de etiquetas etc.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online