contract sales

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Outbound corporate sales for an online education company.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online