Đã hoàn thành

descripción de producto usando palabras claves y creando una descripción interesante para el lector

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vanessahpk với giá $250 ARS trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $450 ARS
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Vendo productos por internet para fanáticos en general y me gustaria tener una descripción de calidad, la cual contenga palabras claves y tenga datos que interesen para quien es fanático. por ejemplo vendo un collar de harry potter y me gustaría que la descripción le genere un interés al fanático de harry potter, ademas de informar las características de mi producto.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online