Còn mở

email marketing

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $142 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Hi I want to send emails to as many people in Australia as possible.

I have my own design for the email campaign.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online