Đã đóng

facebook marketing

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $388 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

My husband and I have a real estate team and we want to target military personnel across different bases who are moving to connect them with realtors at their new duty station. We also want to target those who are moving to the Kansas City Area, so we can assist them with finding a home. We have a Veteran Preferred Program and offer discounted services for Veterans and their families.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online