Đã đóng

getting lead for my business

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $592 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

hello . I'm Raymond . I'm not a site owner , what bring me here is : I'm having a Huge Gold nugget and i will like to have some ready to get me customer as soon as possible on the posting art site or even get me more of what is my expectation . I don't well how it works but i trust this the right place .Thanks for the comprehension .

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online