marketing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

starting a new business and needing a marketing help. it's a professional beauty salon products..( hair products )

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online