Còn mở

money money

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹26211 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Bitcoin, Internet Marketing, SEO and Visa / Immigration. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹12500 - ₹37500 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online