Đã đóng

We need a FB ads expert

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1022 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

We need someone to setup multiple campaigns for various landing pages, setup audience split tests, ad copy split tests and contribute campaign ideas etc.

We have an automotive client in Australia, we have 10 ad designs, 7 landing pages, 1 professionally made video, and various ad copies.

We have seen encouraging results, but need someone to put in some work and create a hell of a lot more split tests.

Talk to me about what you can do, don't send me a copy paste proposal full of fluff.

Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online