I need on page seo work for my site

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I have several site to rank top in google. befor i hire you for my long term project, you will have to do on page seo for 1/2 hours as sample. I will pay 2$ for the sample work of 1-2 hours. if the work sounds good, i will hire you for my long-term project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online