Đã đóng

I need on page seo work for my site

Dự án này đã được trao cho MikeAscendancy với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I have several site to rank top in google. befor i hire you for my long term project, you will have to do on page seo for 1/2 hours as sample. I will pay 2$ for the sample work of 1-2 hours. if the work sounds good, i will hire you for my long-term project.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online