ON page SEO for My website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Client requirement:

Client want us to Do SEO for his website (ON-page / Off-Page).Here is the Client website Details:

URL: [url removed, login to view] (Worldpress)

Keywords (Suggestions): wedding planning, long island wedding venues

Btw, we already have XML sitemap setup here, you can share this info: [url removed, login to view]

Please review the website and get started with this we need to provide keywords Suggestions to the client to choose from and also we need to create order every week to get payments on timely basis and need to provide timely reports and if client is happy with the results then he has another website for us so keep trying to show good results to the client so we can get another project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online