Đã đóng

ON page SEO needed

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $382 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

URL: [url removed, login to view] (Worldpress)

Keywords (Suggestions): wedding planning, long island wedding venues

Btw, we already have XML sitemap setup here, you can share this info: [url removed, login to view]

Please review the website and get started with this we need to provide keywords Suggestions to the client to choose from and also we need to create order every week to get payments on timely basis and need to provide timely reports and if client is happy with the results then he has another website for us so keep trying to show good results to the client so we can get another project.

Also please check FTP details as i don't have any resource to check the same although admin details are working fine and if still require something please feel free to ask client.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online