Đã đóng

200$ per item

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

hello

We have an office in china , we would like to sell to USA and Euroup, we export everything , so if you want to cooparate with us you have to study the market first , what do they need from china , then you contact us , we provide the prices and all info about the order , you will get 1% of the deal.

we sell as well food truck , each food truck you sell you get $200 , and have many products that we can sell easilly to USA and Europ.

we are looking for prophisional marketers.

no salary but great comissions , after first 3 deals we discuss the salary part.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online