Đã đóng

Få prenumerationer till youtube

Dự án này đã được trao cho rahimabegum786 với giá kr192 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr192 - kr1600 SEK
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

i would like to get 100 subscribers to my youtube channel so that i can change the name on it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online