Đã đóng

ad sales

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $16666 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Looking for Spirits Sales Reps

I’m looking for ad sales reps in the spirits industry. We are selling spirit sponsorships for a new, unique digital platform. The reps need to have established relationships with spirit suppliers, importers, and distributors.

The platform will be a kiosk in liquor stores as well as an application on the Web and mobile devices.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online