Đã đóng

seo

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $72 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Hello, I'm a chiropractor who's opening a mobile based practice. As I have no home location, my website is my everything. I've worked hard to design my website, but I have no idea on how to do SEO. I'm looking for someone to help me get my website off the ground and just visible when searched for etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online