Đã đóng

I would like to hire an Affiliate Marketer

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $195 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Searching for motivated affiliate marketers who are looking to help a start up brand grow its sales. Affiliates will be need the ability to reach out to a large number of potential customers in order to hunt new sales. A 20% commission of every sale will be paid to all affiliates.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online