Đã đóng

I would like to hire a Facebook Marketing Specialist

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1921 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

i run a small franchise group 3 stores in the Sydney CBD and one more to open shortly plus one in North Sydney.

One store the sales are slow. I am doing a small amount of renovations and would like to do some advertising when the renovations are complete.

The market is very congested with other cafes. I need to raise the profile of the cafe promoting food, coffee, and location.

The renovations will be completed in the next few weeks. I see the promotion lasting for a few months.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online