Đã đóng

I would like to hire a Marketing Specialist

Dự án này đã được trao cho iamjunaid với giá $22 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am looking for a person who achieve local organic lead generation for my painting company in the Atlanta Georgia area.

I am the owner of the company and in 2015 we did roughly $130k in revenue (109 leads 65 converted). In 2016 we were able to expand to roughly $375k in revenue (275 leads 135 converted). I am not only looking for lead generation, but a strategy on how market my company for growth.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online