I would like to hire a Marketing Specialist

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I am looking for a person who achieve local organic lead generation for my painting company in the Atlanta Georgia area.

I am the owner of the company and in 2015 we did roughly $130k in revenue (109 leads 65 converted). In 2016 we were able to expand to roughly $375k in revenue (275 leads 135 converted). I am not only looking for lead generation, but a strategy on how market my company for growth.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online