Đã đóng

I would like to hire a Marketing Specialist

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $79 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am a Online LuLaRoe dealer. I am needing someone to bring customers to me by helping me advertise, word of mouth etc. I have found that I am not getting the results that I want and need. And, there are some things that I just can't do for myself as far as getting "word" out.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online