Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹7023 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Am a photographer and I maintain a photography website. Currently, traffic to my page is not very encouraging. Am looking out for a SEO expert who can help me out in increasing the traffic. I would like see weekly progress of my page with fine tuning SEO.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online