Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã nhận được 114 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £873 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
114
Mô tả dự án

Hello!

I represent an property listing site based in the UK and I would like to find a person or company to work with us and help us improve our website overall, including page ranking, user-friendliness and complying with Google's algorithms. We are willing to pay much more than we have initially budgeted to the person who will work closely with us and help us achieve the desired result.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online