Đã đóng

I would like to hire a Social Media Marketer

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $431 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Hi, we are launching a new brand and product on the market in the fast food industry. Target market is teenagers to late 20's with disposable income willing to spend more on something different. Must have strong social media component to build interest amongst target market and develop brand recognition

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online